سیستم پیجینگ


سیستم پیجینگ:

برای خرید سیستم پیجینگ و همینطور سیستم پیجینگ کارخانه یا سیستم پیجینگ اداری یا اطلاع از قیمت سیستم پیجینگ می توانید به فروشگاه آدیوایکس مراجعه کنید.

برای طراحی سیستم پیجینگ جهت صدا رسانی گسترده می بایست بر اساس فضای نصب سیستم پیجینگ می بایست باند سقفی یا باند دیواری از نوع باند دیواری یا باند دکوراتیو انتخاب و تعداد آن مشخص شود سپس بر اساس وات مورد نیاز آمپلی پیجینگ و همچنین در صورت نیاز میکروفن پیجینگ را انتخاب می کنید.

همچنین دو مقاله سیستم پیجینگ چیست؟ و راهنمای خرید باند سقفی را مطالعه فرمایید.

باند سقفی-باند دیواری-آمپلی پیجینگمیکروفن پیجینگ